fbpx
 

Giá trị U

Khi sử dụng Terraco EIFS, để xác định độ dày của vật liệu cách nhiệt cần thiết, bạn cần xác định giá trị Nhiệt trở (R) cần thiết để đạt được Giá trị U yêu cầu.

Lưu ý: Giá trị U càng thấp – hệ thống cách nhiệt và hiệu suất bạn nhận được từ hệ thống càng tốt.

Giá trị U là gì?

“Giá trị U là thước đo lượng hao hụt nhiệt của một yếu tố trong tòa nhà như tường, sàn hoặc mái nhà. Điều này có nghĩa là Giá trị U càng cao thì hiệu suất nhiệt của lớp vỏ tòa nhà càng kém. Giá trị U thấp thường biểu thị mức độ cách nhiệt cao. Chúng rất hữu ích vì nó là một cách dự đoán tình trạng của toàn bộ thành phần xây dựng thay vì dựa vào các đặc tính của từng vật liệu riêng lẻ.” – Hiệp hội Kiến trúc sư Hoàng gia (RIBA).

Vì sao sử dụng Giá trị U?

“Giá trị U rất quan trọng vì chúng tạo thành cơ sở của bất kỳ tiêu chuẩn về năng lượng hoặc tiêu giảm carbon nào. Trên thực tế, gần như mọi yếu tố bên ngoài của tòa nhà đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về nhiệt được thể hiện dưới dạng Giá trị U tối đa. Có kiến thức về cách tính toán Giá trị U ở giai đoạn đầu trong quá trình thiết kế của một dự án sẽ giúp tránh được tốn kém cho việc thi công lại sau này. Nó hỗ trợ nhà thiết kế kiểm tra tính khả thi của dự án của họ ở giai đoạn đầu để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục đích thi công và tuân thủ các khuôn khổ công việc quy định.” – Hiệp hội Kiến trúc sư Hoàng gia (RIBA).

Khi nào sử dụng Giá trị U?

Một mốc quan trọng trong bất kỳ dự án xây dựng nào là đạt được phê duyệt của quy định xây dựng mà trong đó các tiêu chuẩn về năng lượng hoặc giảm thiểu carbon được yêu cầu như một phần của quy trình phê duyệt. Để tính toán Giá trị U của một yếu tố xây dựng như tường, kiến trúc sư hoặc nhà tư vấn cần biết cấu trúc của yếu tố đó hoặc bức tường đó, nơi mà mỗi vật liệu xây dựng được định vị đúng theo thứ tự, độ dày của từng vật liệu xây dựng đã được xác định, vì Giá trị U được xác định là tổng của tất cả các điện trở nhiệt (R) của vật liệu trong tường.

Tính toán Giá trị U

Để xác định Giá trị U của một yếu tố trong tòa nhà, ví dụ như một bức tường, kiến trúc sư cần biết các yếu tố khác nhau và độ dày để tạo nên một bức tường. Mỗi yếu tố trong bức tường đó có một điện trở nhiệt (R) nhất định bắt nguồn từ độ dẫn nhiệt của vật liệu tạo thành (K) và độ dày của nó (d).

Dữ liệu này sau đó được nhập vào công thức sau: R=(1/K) x d

Sau đó, các giá trị Điện trở (R) này cần được cộng lại để cho ra Giá trị U của bức tường đó.

Hệ số dẫn nhiệt (Giá trị U) = tổng{1/R}

Có một quy tắc đơn giản: Giá trị K càng cao thì Giá trị U càng cao và ngược lại. Do đó, tấm cách nhiệt có Giá trị K thấp hơn có thể được lắp đặt ở độ dày thấp hơn để đạt được Giá trị U giống như tấm cách nhiệt có Giá trị K cao hơn một chút.

Terraco EIFS sử dụng vật liệu cách nhiệt (EPS, G-EPS, XPS, MW) có độ dẫn nhiệt thấp (λ) để có được Giá trị U thấp và giảm hiện tượng bắc cầu nhiệt như trong bảng bên dưới.

Tấm cách nhiệt Độ dày (mm) Độ dẫn nhiệt *Giá trị K [W/(m.K)] Điện trở nhiệt *Giá trị R [(m2.K/W] Hệ số dẫn nhiệt *Giá trị U [W/(m2.K)]
 EPS  50
100
150
200
0.033 1.52
3.03
4.55
6.06
0.66
0.33
0.22
0.17
 G-EPS
(Graphite enhanced)
 50
100
150
200
 0.030 1.67
3.33
5.00
6.67
0.60
0.30
0.20
0.15
 XPS 50
100
150
200
 0.030 1.67
3.33
5.00
6.67
 0.60
0.30
0.20
0.15
 MW  50
100
150
200
 0.040 1.25
2.50
3.75
5.00
0.80
0.40
0.27
0.20

* Giá trị K mang tính biểu thị và sẽ thay đổi tùy thuộc vào tỷ trọng và thông số kỹ thuật của tấm cách nhiệt.

Tính toán:

  • Giá trị K: Hằng số
  • Giá trị R: Độ dày tấm (m)/Giá trị K
  • Giá trị U: 1/Giá trị R