fbpx
 

Tổng quan

Terraco cung cấp giải pháp toàn diện về vật liệu chất lượng cao dùng để xử lý bề mặt, công thức được nghiên cứu đặc biệt và phù hợp với từng loại bề mặt khác nhau phục vụ cho công tác trang trí. 

Danh mục xử lý và sửa chữa bề mặt của Terraco bao gồm một dãy các sản phẩm được sử dụng và biết đến ở nhiều quốc gia. Hãy chọn bất kỳ danh mục sản phẩm nào bên dưới để tìm hiểu thêm.