fbpx
 

Tổng quan

Terraco sản xuất và bán đa dạng dòng sản phẩm keo dán gạch và dòng sản phẩm đa năng.

Loại keo dán gạch gốc acrylic và xi măng chất lượng cao bao gồm dòng sản phẩm tiêu chuẩn Châu  Âu EN 12004/EN 12002. Những sản phẩm kiến trúc có sẵn dưới tên thương hiệu Terrafix™ and Terrapaste™.

Terraco cũng cung cấp đầy đủ các loại vữa chất lượng cao, các sản phẩm tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu EN 13888, cũng như vữa gạch đa năng.

Những vữa hiệu suất cao được chỉ định về mặt kiến trúc này có sẵn dưới thương hiệu Terragrout™, cung cấp vữa màu cho cả khớp rộng và hẹp.