fbpx
 
logo

Tổng quan

Tính năng ưu việt cho bề mặt thể thao

Hệ thống sàn thể thao Flexipave là một trong những hệ thống sản phẩm độc đáo và kĩ thuật cao cấp trong các dòng sản phẩm Terraco, thiết kế đặc biệt cung cấp đa dạng bề mặt thể thao.

Tải về

image

FLEXIPAVE RESURFACER

Tải về
image

FLEXIPAVE CONCRETE PRIMER PLUS

Tải về
image

FLEXIPAVE CONCRETE PRIMER

Tải về
image

FLEXIPAVE PATCHING COMPOUND

Tải về
image

FLEXIPAVE LINE PAINT

Tải về