fbpx
 

Lắp đặt EIFS

Điều quan trọng là Hệ thống cách nhiệt ngoại thất Terraco được lắp đặt đúng cách. Do đó, việc lắp đặt Terraco EIFS cần được thực hiện bởi Nhân viên thi công đã được Terraco EIFS phê duyệt để đảm bảo theo Cam kết quốc tế của Terraco EIFS.

ĐÀO TẠO EIFS

Tất cả những công nhân Terraco EIFS đều đạt chứng nhận sau khi đã trải qua khóa đào tạo Terraco EIFS được tổ chức tại một trong các Trung tâm đào tạo của Terraco. Để biết thêm thông tin về các khóa học này, vui lòng liên hệ với Công ty đại diện Terraco gần nhất.

Quá trình lắp đặt là nền móng để đạt được kết quả tốt nhất có thể từ Terraco EIFS, và việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể dẫn đến sự cố với hệ thống hoặc hư hỏng chính hệ thống đó.

QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT EIFS

Trước khi bắt đầu lắp đặt

Đánh giá mức độ phù hợp của chất nền. Nếu có bất kỳ sai lệch nào với kết quả kiểm tra ban đầu của chất nền, không tiến hành thi công cho đến khi khắc phục được tất cả các điều kiện không đạt yêu cầu.

Đánh giá chi tiết hệ thống – Đảm bảo rằng những yếu tố sau đây được thiết kế và xem xét chính xác trước khi bắt đầu lắp đặt:

 1. Bề dày của cửa sổ và cửa ra vào
 2. Nắp lan can
 3. Chân tường – lớp hoặc mặt lát
 4. Penetrations – gutter down-pipes, fixtures, outlets, signage etc. (đường ống máng xối,…).
 5. Đặc điểm thẩm mỹ
 6. Đầu nối mở rộng
 7. Abutment cho các vật liệu khác nhau
 8. Điểm giao mái/tường
 9. Vị trí flashing
 10. Bệ cửa sổ / ngưỡng cửa sổ
 11. Tấm lợp.

QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT

Mặc dù quy trình lắp đặt được hiển thị ở đây liên quan đến hệ thống Terarco EIFS Alpha khi sử dụng tấm cách nhiệt EPS (Polystyrene mở rộng), các bước sau về cơ bản rất giống nhau khi sử dụng tấm cách nhiệt G-EPS, XPS hoặc MW. Các bước hiển thị ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và hướng dẫn.