fbpx
 
logo

Sản phẩm chống thấm

Terraco continues its proud tradition of producing a wide range of versatile and eco-friendly specialised waterproofing products for various applications – above, below and at ground level application. Please find all the waterproofing products below.

Bể chứa nước & Bể bơi

Terraco has a wide range of waterproofing products that are ideal for structures that store standing water and in few cases, potable water. Below are the products ideal for waterproofing swimming pools and water tanks.

Mái nhà

Terraco cung cấp nhiều lớp phủ mái với đặc tính chống thấm linh hoạt và chống chịu thời tiết khắc nghiệt và linh hoạt lâu dài. Xem qua các dòng dưới đây.

Bề mặt sàn